Concerts

2019

Söndag 4 augusti, kl 17.00, 125Kr

The Jukebox Cowboys (NL)

  •  Country & Western från Jim Reeves och Johnny Cash. Låter om Charlotta Noren (Atlantroddaren).
    The Jukebox Cowboys are two musicians from the Netherlands:
    – Ronnie Snippe and Gait Biesterbos singing country songs as you could hear in the jukebox during the old days. They are playing songs together and also solo songs.

Söndag 11 augusti, kl 17.00, 125 Kr

Linda Rattfelt (SE)

  • Linda Rattfelt is a singer from Kälarne, Jämtland. She spent 20 summers in Skattlösberg, Dalarna, working as a singing guide in the Luossa cottage. For some years this house was the home of the Swedish writer and poet Dan Andersson. During these 20 years she’s been telling around 40 000 visitors the story of Dan Andersson’s short life(1888 – 1920) and singing his poems. She received the Dan Andersson price in 2013. She will present to you a “musical journey” through the life of Dan Andersson.
    Linda Rattfelt är en vissångerska från Kälarne i östra Jämtland. Hon har tillbringat 20 somrar i Skattlösberg, Dalarna, där hon arbetat som sjungande guide i Luossastugan där poeten och författaren Dan Andersson bodde en kort tid. Under dessa 20 år har Linda berättat historien om Dan Anderssons korta liv (1888 – 1920) samt sjungit hans visor för ca 40 000 besökare. Hon fick motta Dan Andersson priset 2013. Hon bjuder här på en musikalisk resa genom Dan Anderssons liv.